Hushållnigssällskapets skolträdgårdsprojekt
"Entreprenöriella skokträdgårdar i Norrbotten."


Hushållningssällskapet Norrbotten har i samarbete med Stiftelsen Norrbottens läns Arbetsstugor, i mer än ett decennium organiserat skolträdgårdar och trädgårdskurser för att lära ut odlingskunskaper samt nyttan och glädjen av odling till nya generationer. I den senaste omgången år 2012-2014 har verksamheten utvecklats med en koppling till utveckling av entreprenörskap i vid bemärkelse. Syftet har varit att ge barn och unga möjlighet att möta företagare inom de gröna näringarna för att se möjligheten i en framtida anställning eller företagande som odlare eller jordbrukare. Sedan tidigare är utöver odling och skörd också matens koppling till miljö och hälsa i fokus. Utöver arbetet med trädgördarna har årligen cirka 20 miljö- och
hälsodagar genomförts ute på skolorna


Under åren har närmare 100 skolor, med runt 7000 elever, skolpersonal och föräldrar, fått förmånen att delta och lära sig att odla, ta tillvara och tillreda potatis, rotfrukter, grönsaker, örtkryddor och bär. Att arbeta på detta sätt med odling och kretslopp är ut hållbarhetsperspektiv mycket positivt. Under den föregående treårsperioden utveckladed arbetet med barn och ungdomars miljö och hälsa ytterligare och nu senast utvecklades en koppling till entreprenörskapet. Utvecklingen visar att trädgårdarna har fungerat som pedagogisk verktyg och även fungerat vidare i nya områden med olika samhälleliga utmaningar i fokus.
Här kan du se bilder från åren:

2002 2004 2005 2009 2010 2014