Kansli / Administration
Stiftelsen Norrbottens Läns Arbetsstugor
Box 187
971 06  Luleå
Tel: 0920 - 23 06 38
Fax: 0920 - 20 10 22
E-post: stiftelsenarbetsstugor@telia.com
Handläggare: Åsa Andersson
 
Besöksadress:
Quality Hotel i Luleå
Storgatan 17